O nas

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie jest organizatorem i patronem wielu działań o charakterze artystycznym i sprtowym. Przy OKiS działa Stowarzyszenie Teatr Krzyk skupiające młodych miłośników teatru niezależnego i regularnie odnosząc ogólnopolskie sukcesy. Teatr posiada na terenie ośrodka swoją siedzibę, dysponuje zapleczem i wyposażeniem technicznym. Teatr „Krzyk” współnie z Ośrodkiem Kultury i Sportu organizują coroczną biesiadę teatralną „Wejrzenia”, w której uczestniczą przedstawiciele z Polski , Niemic i Ukrainy. „Wejrzenia” poparte zostały unijnym programem „Młodzież w działaniu”. Teatr „Krzyk” organizuje także Ogólnopolski Przegląd Młodych Teatrów „Krzykowisko” poparte projektem „Promocja twórczości”. OKiS wspólnie ze Szkołą Podstawową w Maszewie jest organizatorem „Panoramy Teatralnej o Srebrne i Złote Maski Burmistrza Maszewa”. Jest to konkursowy przegląd teatrów na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Przy OKiS działa koło historyczne, od stycznia 2010 roku przerodziło się w stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Rota Piesza von Massow”. Członkowie bractwa posiadają stroje i uzbrojenie z epoki średniowiecza. Reprezentują oni Maszewo na rycerskich turniejach i imprezach na terenie całego kraju.

Sukcesy w ogólnopolskich i regionalnych konkursach odnoszą członkowie koła muzycznego. Prowadzone są tutaj indywidualne zajęcia wokalne oraz nauka gry na instrumentach. Uczestnicy zajęć wokalnych to dzieci w wieku 7-11 lat „Stokrotki”, 12-16 lat „Gracjozo” i grupa najstarsza 16-19 lat. W pracowni muzycznej działa także zespół ludowy „Maszewianki” – sześć kobiet i instruktor. Ponadto przy Ośrodku funkcjonuje siedmioosobowy zespół ludowy „Przemoczanki”. Pracownia muzyczna wyposażona jest w sprzęt nagłaśniający i instrumenty muzyczne.

Koło taneczne  składa się z pięciu grup wiekowych od 3 do 19 lat i skupia prawie 80 osób. Istnieją tutaj dawno uformowane grupy taneczne tj. „Urwisy”„Szarm” i „Impuls”. W kole tanecznym prowadzone są kursy tańca akrobatycznego, sportowego, estradowego, nowoczesnego, klasycznego, ludowego i historycznego. Dorośli z chęcią korzystają z zajęć aerobiku. Tancerze posiadają pomieszczenie przeznaczone na garderobę, w którym przechowywane są stroje i elementy wykorzystywane w układach choreograficznych.

Bardzo prężnie działa pracownia plastyczna, jak i również pracownia ceramiczna, która powstała w 2010 roku .

Ośrodek Kultury i Sportu jest organizatorem lub współorganizatorem szeregu imprez cyklicznych o charakterze kameralnym jak „Dni Papieskie”obchody 3 MajaWystawa Twórców NieprofesjonalnychDzień Edukacji NarodowejŚwięto Niepodległości, jak i imprez o charakterze bardziej masowym czyli Noc ŚwiętojańskaŚredniowieczuj w Maszewie, zabawy plenerowe czy Bal Sylwestrowy. Dysponujemy niezbędnym do przeprowadzenia tego typu imprez sprzętem a mianowicie dużej mocy urządzeniami nagłaśniającymi oraz oświetleniem scenicznym i z efektami dyskotekowymi. Ponadto posiadamy sprzęt specjalistyczny, np. rzutnik kinowy, który umożliwia projekcję filmów w sali widowiskowej Ośrodka. Posiadamy w pełni wyposażone zaplecze kuchenne i sanitarne umożliwiające organizację imprez zleconych takch jak uroczystości rodzinne, konferencje, pokazy itp.

CIEKAWA HISTORIA BUDYNKU

Budynek Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie zaprojektowany został w roku 1983 przez arch. Małgorzatę Piotrowską. Projekty wnętrz ośrodka wykonali w kwietniu 1988 roku artysta plastyk Jerzy Wołoszyn i architekt Andrzej Olejnik, pracownicy P.P. „Sztuka Polska” w Szczecinie. Inwestorem był Urząd Miasta i Gminy w Maszewie, a wykonawcą Goleniowskie Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych.

Budynek Ośrodka Kultury i Sportu o powierzchni użytkowej 815m2 wybudowany został w jednej i dwóch kondygnacjach. Na parterze sala wystawowa (obecnie biblioteka) z pracownią plastyczną (obecnie sala zwana GCI) oraz wielofunkcyjna sala widowiskowa na 100 osób, przy której zaprojektowano mały bar kawowy z zapleczem bufetowym. Niewielki taras letni jest jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym z sali widowiskowej. Na piętrze zaprojektowano pracownię muzyczną i fotograficzną oraz pokoje biurowe. W piwnicach znajduje się zespół sanitariatów dla widzów, zaplecze magazynowe oraz pomieszczenia techniczne.

18 listopada 1992 roku biegły rzeczoznawca Urzędu Wojewódzkiego określił wartość Miejskiego Domu Kultury na 3.728.632.000zł (słownie: trzy miliardy siedemset dwadzieścia osiem milionów sześćset trzydzieścidwa tysiące złotych). Ta szacunkowa wycena świadczy jak cenny jest dla nas Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie.

Skip to content