O nas

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie jest organizatorem i patronem wielu działań o charakterze artystycznym i sprtowym. Przy OKiS działa Stowarzyszenie Teatr Krzyk skupiające młodych miłośników teatru niezależnego i regularnie odnosząc ogólnopolskie sukcesy. Teatr posiada na terenie ośrodka swoją siedzibę, dysponuje zapleczem i wyposażeniem technicznym. Teatr „Krzyk” współnie z Ośrodkiem Kultury i Sportu organizują coroczną biesiadę teatralną „Wejrzenia”, w której uczestniczą przedstawiciele z Polski , Niemic i Ukrainy. „Wejrzenia” poparte zostały unijnym programem „Młodzież w działaniu”. Teatr „Krzyk” organizuje także Ogólnopolski Przegląd Młodych Teatrów „Krzykowisko” poparte projektem „Promocja twórczości”. OKiS wspólnie ze Szkołą Podstawową w Maszewie jest organizatorem „Panoramy Teatralnej o Srebrne i Złote Maski Burmistrza Maszewa”. Jest to konkursowy przegląd teatrów na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Przy OKiS działa koło historyczne, od stycznia 2010 roku przerodziło się w stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Rota Piesza von Massow”. Członkowie bractwa posiadają stroje i uzbrojenie z epoki średniowiecza. Reprezentują oni Maszewo na rycerskich turniejach i imprezach na terenie całego kraju.

Sukcesy w ogólnopolskich i regionalnych konkursach odnoszą członkowie koła muzycznego. Prowadzone są tutaj indywidualne zajęcia wokalne oraz nauka gry na instrumentach. Uczestnicy zajęć wokalnych to dzieci w wieku 7-11 lat „Stokrotki”, 12-16 lat „Gracjozo” i grupa najstarsza 16-19 lat. W pracowni muzycznej działa także zespół ludowy „Maszewianki” – sześć kobiet i instruktor. Ponadto przy Ośrodku funkcjonuje siedmioosobowy zespół ludowy „Przemoczanki”. Pracownia muzyczna wyposażona jest w sprzęt nagłaśniający i instrumenty muzyczne.

Koło taneczne  składa się z pięciu grup wiekowych od 3 do 19 lat i skupia prawie 80 osób. Istnieją tutaj dawno uformowane grupy taneczne tj. „Urwisy”„Szarm” i „Impuls”. W kole tanecznym prowadzone są kursy tańca akrobatycznego, sportowego, estradowego, nowoczesnego, klasycznego, ludowego i historycznego. Dorośli z chęcią korzystają z zajęć aerobiku. Tancerze posiadają pomieszczenie przeznaczone na garderobę, w którym przechowywane są stroje i elementy wykorzystywane w układach choreograficznych.

Bardzo prężnie działa pracownia plastyczna, jak i również pracownia ceramiczna, która powstała w 2010 roku .

Ośrodek Kultury i Sportu jest organizatorem lub współorganizatorem szeregu imprez cyklicznych o charakterze kameralnym jak „Dni Papieskie”obchody 3 MajaWystawa Twórców NieprofesjonalnychDzień Edukacji NarodowejŚwięto Niepodległości, jak i imprez o charakterze bardziej masowym czyli Noc ŚwiętojańskaŚredniowieczuj w Maszewie, zabawy plenerowe czy Bal Sylwestrowy. Dysponujemy niezbędnym do przeprowadzenia tego typu imprez sprzętem a mianowicie dużej mocy urządzeniami nagłaśniającymi oraz oświetleniem scenicznym i z efektami dyskotekowymi. Ponadto posiadamy sprzęt specjalistyczny, np. rzutnik kinowy, który umożliwia projekcję filmów w sali widowiskowej Ośrodka. Posiadamy w pełni wyposażone zaplecze kuchenne i sanitarne umożliwiające organizację imprez zleconych takch jak uroczystości rodzinne, konferencje, pokazy itp.

CIEKAWA HISTORIA BUDYNKU

Budynek Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie zaprojektowany został w roku 1983 przez arch. Małgorzatę Piotrowską. Projekty wnętrz ośrodka wykonali w kwietniu 1988 roku artysta plastyk Jerzy Wołoszyn i architekt Andrzej Olejnik, pracownicy P.P. „Sztuka Polska” w Szczecinie. Inwestorem był Urząd Miasta i Gminy w Maszewie, a wykonawcą Goleniowskie Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych.

W 1984 roku Obrona Cywilna wniosła aneks do projektu budynku nakazując adaptację podpiwniczenia na tzw. „ukrycie zabezpieczające typu I”. Konstrukcja schronu polegała na tym, że ściany zewnętrzne oraz strop zaprojektowane zostały na wyjątkowe obciążenia sięgające 3500kG/m2. W schronie przewidziano dwa zbiorniki na wodę pitną, każdy po 800 litrów oraz dwa awaryjne ujęcia wody – studnie głębinowe z zamontowanymi pompami ręcznymi. Zainstalowano filtrowentylatory typu RM300/68 i systemy zaciemnienia. W podpiwniczeniach Ośrodka Kultury znajdowało się 10 komór schronowych mogących pomieścić 170 osób.

Budynek Ośrodka Kultury i Sportu o powierzchni użytkowej 815m2 wybudowany został w jednej i dwóch kondygnacjach. Na parterze sala wystawowa (obecnie biblioteka) z pracownią plastyczną (obecnie sala zwana GCI) oraz wielofunkcyjna sala widowiskowa na 100 osób, przy której zaprojektowano mały bar kawowy z zapleczem bufetowym. Niewielki taras letni jest jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym z sali widowiskowej. Na piętrze zaprojektowano pracownię muzyczną i fotograficzną oraz pokoje biurowe. W piwnicach znajduje się zespół sanitariatów dla widzów, zaplecze magazynowe oraz pomieszczenia techniczne.

18 listopada 1992 roku biegły rzeczoznawca Urzędu Wojewódzkiego określił wartość Miejskiego Domu Kultury na 3.728.632.000zł (słownie: trzy miliardy siedemset dwadzieścia osiem milionów sześćset trzydzieścidwa tysiące złotych). Ta szacunkowa wycena świadczy jak cenny jest dla nas Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie.

X
Skip to content