Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne skierowane są do dzieci w wieku 6 – 14 lat. Mają one na celu rozwijać umiejętności koncentracji uwagi, rozbudzić ciekawość i chęć poznawania nowych zjawisk i otoczenia, ale przede wszystkim ukształtować w dzieciach zdolności manualne. Ważnym elementem także jest nauczenie dzieci pracy w grupie, rozmowy z rówieśnikami i rozwinięcie wyobraźni poprzez tworzenie prac plastycznych różnymi metodami i technikami.

Harmonogram zajęć:

Grupa I

  • poniedziałki w godz. 17.00 – 18.15 oraz Piątki w godz. 17.00 – 18.15.

Grupa II

  • czwartki w godz. 18.00 – 19.15 oraz piątki w godz. 15.00 – 16.15.

Osoby prowadzące zajęcia:

Anna Klimczak

Skip to content