Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne skierowane są do dzieci w wieku 6 – 14 lat. Mają one na celu rozwijać umiejętności koncentracji uwagi, rozbudzić ciekawość i chęć poznawania nowych zjawisk i otoczenia, ale przede wszystkim ukształtować w dzieciach zdolności manualne. Ważnym elementem także jest nauczenie dzieci pracy w grupie, rozmowy z rówieśnikami i rozwinięcie wyobraźni poprzez tworzenie prac plastycznych różnymi metodami i technikami.

Harmonogram zajęć:

Grupa „Pastele”: poniedziałki w godz. 15.00 – 16.30 oraz środa w godz. 15.00 – 16.30.

Grupa „Akwarelki”: czwartki w godz. 15.30 – 16.30 oraz piątki w godz. 16.30 – 18.00

Osoby prowadzące zajęcia:

Anna Klimczak

X