Zajęcia wakacyjne 2020

Zajęcia wakacyjne 2020

Zajęcia wakacyjne 2020Zapraszamy na zajęcia wakacyjne, których organizatorem jest Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie oraz Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Maszewo.

Zajęcia skierowane są do osób w wieku 6-17 lat.  Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi zajęć wakacyjnych w trakcie COVID-19 i do przestrzegania tych wytycznych oraz posiadać ze sobą oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego o udziale w zajęciach wakacyjnych w trakcie COVID-19, które znajdują się poniżej w załączniku.

Szczegółowy plan zajęć znajduje się w galerii poniżej.

 

Załączniki:

Galeria:

X