шаблоны joomla

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie

A+ R A-

Biblioteka publiczna

biblioteka

kontakt tel.

KONTAKT:

Więcej…

Światowy Dzień Poezji

Z okazji,,Światowego Dnia Poezji'' w Bibliotece Publicznej w Maszewie  w dniu 19.03.2012r. odbył się wieczór poetycki pt.

,, Wiosna ach to Ty''

Biblioteka Miasta i Gminy w Maszewie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W MASZEWIE


ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI NA ZAJĘCIA W KAŻDY PONIEDZIAŁEK O GODZ. 16:00

Biblioteka Miasta i Gminy w Maszewie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W MASZEWIE


PRZYSTĄPIŁA DO PROGRAMU ,, AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK ''

I OTRZYMAŁA DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 2031,32 ZŁ.

Zarys Historyczny

ZARYS  HISTORYCZNY  BIBLIOTEKI   PUBLICZNEJ  MIASTA I GMINY  W  MASZEWIE

Biblioteka Miasta i Gminy w Maszewie została założona w roku 1949, stan księgozbioru wynosił 3535 woluminów. Lokal, w którym biblioteka się znajdowała to sala dawnego zajazdu przy ulicy Jedności Narodowej (obecnie sklep z odzieżą używaną). Pierwszym pracownikiem zatrudnionym na stanowisku bibliotekarza była Pani Eugenia Kwiecińska. W roku sprawozdawczym 1949 zarejestrowano 117 czytelników, którzy wypożyczyli 4561 książek. W roku 1963 biblioteka została przeniesiona do nowej siedziby w budynku przedszkola, co znacznie poprawiło warunki lokalowe. Na stanowisku bibliotekarza zatrudniona była Pani Wanda Piotrowska.
 W roku 1965 został utworzony dział dla dzieci i młodzieży, pozyskano nowe pomieszczenia. Biblioteka była w tym okresie jedną z najładniejszych placówek miejsko-gminnych w województwie szczecińskim. W roku 1955 na terenie gminy powstają dwie nowe placówki t.j. filia biblioteki w Dębicach i Rożnowie. Pod patronatem Biblioteki Powiatowej w placówkach odbywają się coroczne spotkania z pisarzami oraz prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą.Początek lat osiemdziesiątych był niekorzystny dla placówek na terenie całej gminy Maszewo. W roku 1982 biblioteka zostaje przeniesiona z budunku przedszkola do pomieszczeń przy ulicy Jedności Narodowej (obecnie sklep spożywczy Państwa Wrońskich). Warunki lokalowe ulegają znacznemu pogorszeniu. Pomimo trudności Panie Irena Grygielska, Lidia Stefanowicz, Gertruda Teodorczyk i Wiesława Karwowska prowadzą systematycznie działalność kulturalno-oświatową i propagują czytelnictwo wśród mieszkańców naszej gminy. W roku 1989 maszewska biblioteka ponownie zmienia swoją siedzibę, zostaje przeniesiona do budynku Domu Kultury. Lata dziewięćdziesiąte to okres dużych zmian w sieci placówek bibliotecznych. W roku 1992 zostaje zamknięta filia w Rożnowie a w Dębicach księgozbiór zostaje przeniesiony do miejscowej szkoły podstawowej, poprawiło to warunki lokalowe biblioteki oraz umożliwiło uatrakcyjnienie form pracy z czytelnikami. Obecnie sytuacja lokalowa i finansowa biblioteki jest ustabilizowana. Pod dyrekcją Pani Wiesławy Karwowskiej prowadzi ona swoją działalność starając się pozyskać jak największą liczbę czytelników.

Godziny otwarcia

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00  do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy z siedzibą przy ul. Szkolnej 1 a.

Tel. 91 4187 658

logo-gaz-system

Sponsorem głównym imprezy pn. „ŚredniowieCzuj w Maszewie 2018”, która odbędzie się w dniach 10-11.08.2018r. jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. na terenie Gminy Maszewo prowadzi prace projektowe dla Baltic Pipe. Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki polski i duński, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.gaz-system.pl

cykliczne_head

s2013_mod
s2013_mod
s2013_mod
nocswietojanska2011.jpg
nieprofesjonalni2011.jpg